" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Perhe- ja diakoniatyö

Rauhanyhdistysten perhe- ja diakoniatyö on kotien ja perheiden hyvinvointia tukevaa sekä kuormittavia tilanteita ennalta ehkäisevää evankeliumin työtä. Keskeisenä tavoitteena on tukea uskomaan, toivomaan ja rakastamaan keskellä arkea.

SRK tukee rauhanyhdistyksissä tehtävää työtä tuottamalla materiaalia sekä järjestämällä koulutusta ja aviopuolisoleirejä. Vaikeuksien keskellä eläviä perheitä tuetaan myös kristillisyytemme opistojen vertaiskursseilla sekä kodin arkea tukevien julkaisujen ja kirjoitusten kautta. 

Resurssipankki

Resurssipankki kokoaa SRK:n ja rauhanyhdistysten vapaaehtoistyöhön käytettävissä olevia henkilöitä. Näitä tietoja käytetään paikallisissa rauhanyhdistyksissä erilaisten tehtävien tarjoamiseen. Tehtäviä voivat olla mm. lyhytaikainen lastenhoito, vanhusten luona vierailut sekä oman rauhanyhdistyksen työvuorot. Lisäksi voit ilmaista kiinnostuksesi SRK:n rippikouluisostoimintaan.

Työtehtävät ovat luonteeltaan vapaaehtoistyötä. Joistakin tehtävistä (lastenhoito, rippikoululeirien isostoiminta) maksetaan palkkio.

Voit tutustua toimintaan osoitteessa resurssipankki.fi.

Auttaa uskomaan, toivomaan ja rakastamaan keskellä arkea

Kristillisyytemme perhe- ja diakoniatyö on evankeliumin työtä, jossa pidetään esillä Jumalan sanaa. Raamatun neuvot ja opetukset antavat kestävän perustan kodin arkeen. Evankeliumi antaa voimaa arjen keskelle.

Vastuu lähimmäisestä

Perhe-ja diakoniatyössä toteutuu rakkauden kaksoiskäsky. Henkilökohtaisen lähimmäisvastuun tiedostaminen on työn keskeisin asia. Kaikki tarvitsevat elämässään tukea. Jokaisella tulisi olla joku, jonka kanssa jakaa elämän arkea, iloja ja suruja.

Keskustelutilaisuudet     

Rauhanyhdistykset järjestävät keskustelutilaisuuksia, joissa on mahdollista keskustella avoimesti elämän kipeistäkin asioista. Niistä voidaan keskustella myös pienemmissä ryhmissä. Jumalan sanan elämää suojelevat neuvot tuovat vaikeidenkin asioiden käsittelyyn valoisan ja turvallisen ilmapiirin.

Arjen apu ja tuki     

Rauhanyhdistysten perhe- ja diakoniatoimikunnat järjestävät mahdollisuuksien mukaan apua ja tukea käytännön asioissa. Esimerkkejä erilaisista auttamistavoista ovat vauvaperheisiin vietävät rotinat, keskusteluapu, lapsiparkki- ja kummiperhetoiminta sekä lenkkikaverina tai varamummona tai -pappana toimiminen. Varttuneille järjestetään seurakyydityksiä sekä mm. varttuneiden kerhoja.

Perhekerhot     

Perhekerho tarjoaa pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen arkipäivän keskellä. Kerhossa voi olla esimerkiksi yhteinen keskustelutuokio uskoon ja elämään liittyvästä aiheesta, vapaata yhdessäoloa ja yhteinen ruokailu.

SRK tukee perhe- ja diakoniatyössä

SRK tukee rauhanyhdistyksiä perhe- ja diakoniatyön tilaisuuksien järjestämisessä, kokoaa työntekijöitä alueellisiin tilaisuuksiin, kartoittaa tarpeita, järjestää koulutusta ja tuottaa materiaalia.

Aviopuolisoleirit tukevat kotien ja perheiden jaksamista ja hyvinvointia. Erilaisissa elämäntilanteissa olevat avioparit kokoontuvat virkistymään Jumalan sanan äärelle. Leireillä on hyvä mahdollisuus avoimeen keskusteluun avioliittoon ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. SRK järjestää vuosittain aviopuolisoleirien isännille ja heidän puolisoilleen yhteisen keskustelu- ja koulutustilaisuuden.

Julkaisutoiminnassa huomioidaan perheiden tarpeet. Esimerkiksi Päivämiehessä julkaistaan säännöllisesti kodin arkea tukevia kirjoituksia. Lisäksi SRK tuottaa tukimateriaalia perhe- ja diakoniatyössä mukana oleville ja rauhanyhdistyksille.