" For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light. Psalm 36:9

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

SRK personnel

Kaarivaara Juha   pääsihteeri   040 556 5947

Talous- ja hallinto-osasto 
Tahkola Ilkka talouspäällikkö   050 343 1514
Joensuu Suvi hallintosihteeri  044 775 9011
Korkiakoski Mirja julkaisumyyjä   040 149 3530
Lukka Eija kirjanpitäjä, palkanlaskija  040 766 8154
Rehu Maarit pääemäntä   040 766 8269
Suominen Sirkka taloussihteeri   040 766 7931
Tölli Minna julkaisumyymälän vastaava   040 558 3768
Vihelä Elina lehtirekisterin vastaava, lehtilaskut   040 558 3972

Toiminnallinen osasto
Kainua Pekka toiminnallisen osaston johtaja   040 528 4446
Hietala Marika toiminnallisen osaston sihteeri, leiri- ja rippikoulutyö  040 766 7594
Kopperoinen Miika lähetystyön asiantuntija  050 330 9986     
Laurila Pirkko leirityön pääemäntä   040 766 8124   
Luokkala Juha lapsi- ja nuorisotyön asiantuntija, rippikoulutyö   044 967 9672
Luukkonen Veli järjestelmäkehittäjä   044 747 6265
Muhola Matias perhe- ja diakoniatyön asiantuntija 044 500 0962
Olli Lasse vs. tietojärjestelmäasiantuntija   044 313 2015
Pärkkä Henna lähetystyön sihteeri, arkisto   040 766 7583
Syrjälä Asko leirityön asiantuntija, suviseuratyö   040 016 5042

Viestintäosasto
Vähäjylkkä Harri viestintäpäällikkö, Päivämiehen päätoimittaja   044 717 3814 
Aho Hanna  kustannustoimittaja   040 180 2480
Hartikainen Sasu musiikin ja markkinoinnin asiantuntija   040 089 3427
Holmi Maija graafinen suunnittelija   040 766 8237
Ikonen Kaisa vs. kustannustoimittaja   040 152 1553
Isopahkala Katri toimituspäällikkö   044 792 2116
Kallunki Hanna Päivämiehen verkkotoimittaja   040 676 6339
Karjula Pekka äänitetuotanto   040 058 7920
Karsikas Sisko-Liisa  ilmoitussihteeri, ilmoituslaskut  040 766 8257
Lehto Sirkka vs. toimittaja   044 706 7057
Luokkanen-Pylvänäinen Elise graafinen suunnittelija   050 539 5399
Martikainen Päivi toimittaja   040 660 4441
Määttä Maarit julkaisusihteeri   040 766 8263
Ojalehto Juhani monimediatoimittaja  044 705 3576
Palola Ari-Pekka kustannuspäällikkö   040 099 7211 
Rautakoski Arja graafinen suunnittelija   040 189 3089
Tiirola Eeva vs. toimittaja   044 534 4507
Turtinen Sirkka-Liisa taittaja   040 089 3381