" For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light. Psalm 36:9

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

SRK personnel

Kaarivaara Juha   pääsihteeri   040 556 5947

Talous- ja hallinto-osasto 
Tiirola Jouni   talouspäällikkö   040 171 4080
Korkiakoski Mirja   julkaisumyyjä   040 149 3530
Lukka Eija   kirjanpitäjä, palkanlaskija  040 766 8154
Rehu Maarit   pääemäntä   040 766 8269
Suominen Sirkka   taloussihteeri   040 766 7931
Tölli Minna   julkaisumyymälän vastaava   040 558 3768
Vihelä Elina   lehtirekisterin vastaava, ilmoituslaskut   040 558 3972

Toiminnallinen osasto
Alanko Juha   lähetystyön johtaja   050 559 4422
Hintikka Jouni   lapsi- ja perhetyön johtaja   040 558 2624   
Hietala Marika   lapsi- ja perhetyön sihteeri   040 766 7594
Kainua Pekka   perhetyön asiantuntija   040 528 4446
Kopperoinen Miika   lähetystyön asiantuntija  050 330 9986     
Laurila Pirkko   leirityön pääemäntä   040 766 8124   
Luokkala Juha   lapsi- ja perhetyön asiantuntija   044 967 9672
Luukkonen Veli   järjestelmäkehittäjä   044 747 6265
Pärkkä Henna   arkistonhoitaja   040 766 7583
Syrjälä Asko   leirityön asiantuntija, suviseuratyö   040 016 5042
Timlin Päivi   tietojärjestelmäasiantuntija   040 662 3232  
Äijälä Leena   lähetystyön sihteeri   040 089 3431   

Viestintäosasto
Lohi Olli  viestintäpäällikkö, vs. kustannuspäällikkö, Päivämiehen päätoimittaja   044 757 0056
Aho Hanna   kustannustoimittaja   040 180 2480
Hartikainen Sasu   musiikin ja markkinoinnin asiantuntija   040 089 3427
Haukipuro Kaarina   vs. toimittaja    040 673 4342
Heikkilä Eeva-Liisa   Päivämiehen verkkotoimittaja   040 676 6339
Holmi Maija   graafinen suunnittelija   040 766 8237
Illikainen Anna   kustannustoimittaja   040 152 1553
Isopahkala Katri   toimituspäällikkö   044 792 2116
Karjula Pekka   äänitetuotanto   040 058 7920
Karsikas Sisko-Liisa   ilmoitussihteeri   040 766 8257
Lehto Sirkka   vs. toimittaja   044 706 7057
Luokkanen-Pylvänäinen Elise   graafinen suunnittelija   050 539 5399
Martikainen Päivi   toimittaja   040 660 4441
Määttä Maarit   julkaisusihteeri   040 766 8263
Ojalehto Juhani   monimediatoimittaja  044 705 3576
Pohjola Eeva   vs. toimittaja   044 534 4507
Palola Ari-Pekka   historiantutkija   040 099 7211 
Rautakoski Arja   graafinen suunnittelija   040 189 3089
Turtinen Sirkka-Liisa   taittaja   040 089 3381